بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری

هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات126حجم0/93 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمه داوری در مفهوم حقوقی عبررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری|42074699|arshad100|ابطال رای داوری,جنبه های مختلف ابطال رای داوری,موارد ابطال رأی داوری,قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال,آثار قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال,دانلود پایان نامه ابطال رای داوری,تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات126حجم0/93 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمهداوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود. از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. این پایان نامه راجع به ابطال رای داوری وجهات ان که شامل سه مبحث است که مبحث اول شامل دو گفتار که به ترتیب به بیان مفهوم ابطال و بطلان رأی داور،نقش داوران در دعوای ابطال، تعیین محدوده و جهات ابطال رأی داور و ماهیت دعوای ابطال پرداخته و مبحث دوم نیز شامل هفت گفتار است که جهات و موارد بطلان رأی داور، شرایط موضوع داوری، مصادیق و موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری و مبحث سوم نیز قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال را بررسی می نماید که شامل شش گفتار است که به ترتیب مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، ذینفع و خوانده دعوای ابطال، مالی یا غیر مالی بودن ان، تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال از جمله لزوم تشکیل جلسه رسیدگی و لزوم اخذ تأمین و تقدیم دادخواست، آثار ابطال رأی داوری، درخواست توقف اجرای رأی داور و جلسه رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال، ابطال بخشی از رأی و سرایت آن به بخش دیگر و تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی را مورد بررسی قرار می‌دهد. فهرست مطالبابطال رأی داوری وجهات آن 40مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری 41گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 41بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل 41بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال 43بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور 45گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال 49 مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری 52گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد. 52بند اول: مفهوم قانون و انواع آن 52بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره 54بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی 55گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری. 57بند اول: شرایط موضوع داوری 58بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری 59گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری 62گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری 64گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی 66بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک 66بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول 68گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی. 69بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند 69بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران 69بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران 70گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری 72 مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن 73گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی 73بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال 73بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال 78بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال 82بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال 84گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال 85بند اول: لزوم تقدیم دادخواست 85بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی 88بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال 91گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری 92بند اول: اثر رأی باطل شده 92بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری 93بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری 95گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری 96گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر 100گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری 102نتیجه‌گیری و پیشنهادات 105منابع و مأخذ 107
"