امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری

هدف از این پژوهش، بررسی امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ شیراز است مشخصات فایل تعداد صفحات25حجم0/240 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقاله رشته حسابداری چکیده مقدمه: هدف از این پژوهش، بررسی امکان اجرای بودجهریزی عملیاتی در شهامکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری|42074856|arshad100|بودجه ریزی عملیاتی,پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی,بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه,اجرای بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه,پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری,اجرا بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری,امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی,امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این پژوهش، بررسی امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ شیراز است


مشخصات فایل
تعداد صفحات25حجم0/240 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود مقاله رشته حسابداری چکیدهمقدمه: هدف از این پژوهش، بررسی امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ شیراز است.روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل چهار دسته از افراد مطلع از مراحل بودجه در شهرداری شیراز شامل: 1. مدیران ارشد و معاونین اداری و مالی 2. مدیران مالی، رؤسای حسابداری و مسئولین بودجه، 3. کارشناسان مالی 4. کارشناسان برنامه­ریزی و آموزش و فناوری اطلاعات، است. برای گردآوری اطلاعات لازم، از پرسش‌نامه و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از آزمون‌ آماری تی یک‌نمونه‌ای استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که از نظر آزمودنی‌ها، در شهرداری شیراز توانایی لازم برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی (از لحاظ هر سه بعد توانایی، شامل توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی انسانی و توانایی فنی) وجود ندارد؛ اما اختیار لازم (از لحاظ هر سه بعد اختیار، یعنی اختیار قانونی، رویه‌ای و سازمانی) وجود دارد. هم‌چنین، از نظر آزمودنی‌ها در ارتباط با دو بعد پذیرش (شامل پذیرش سیاسی و پذیرش مدیریتی)، شرایط مناسبی وجود داشته، اما در بعد دیگر پذیرش (پذیرش انگیزشی)، انگیزه مناسب برای پیاده­ سازی وجود ندارد. افزون‌بر این، نتایج نشان می‌دهد که پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی موجب صرفه اقتصادی در شهرداری شیراز می‌شود.نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش، نشان‌دهنده این واقعیت است که در حال حاضر، شهرداری شیراز اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی را دارد. واژه‌های کلیدی:بودجه‌ریزی برنامه‌ایبودجه‌ریزی عملیاتیمدل شه
"