تحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی

هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات98حجم0/178 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمه تحولات جهان معاصر که اتحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی|42075454|arshad100|قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی,تحقیق در مورد قاچاق,قاچاق انسان در حقوق بین الملل,پایان نامه قاچاق انسان,قاچاق انسان در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو,مبارزه با جرم قاچاق انسان,مبارزه با جرم قاچاق انسان در اسناد بین المللی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات98حجم0/178 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمهتحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که این دسته از جرایم امنیت ملت ها، دولت ها و به طور کلی بشریت را تهدید می کند. از جمله جرایم سازمان یافته فراملی می توان به جرم قاچاق انسان اشاره نمود که از ابتدای دهه 1990 میلادی این پدیده شوم ابعاد وسیعی پیدا کرده است. با عنایت به اینکه قاچاق انسان، به طور مستقیم به کرامت انسانی لطمه می زند و از سوی دیگر کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را تهدید می کند، رسیدگی و توجه به این جرم را نسبت به دیگر جرایم از اهمیت خاصی برخوردار نموده است تا جایی که اراده ای بین المللی را در جهت مبارزه جدی تر با این پدیده شوم به وجود آورده است. کشور ما نیز از این معضل جهانی مستثنی نبوده و به ویژه به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و هم چنین وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی فاحش با کشور های همسایه خود، باعث گردیده که بیشتر در معرض این جرم قرار گیرد. سازمان دهی تحقیقدر این نوشتار نخست قاچاق انسان، خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم پرداخته شده است بدینگونه که مطالب به تفکیک در سه فصل تبیین گردیده است. در فصل اول مفهوم قاچاق، تعریف قاچاق و خصایص قاچاق انسان ذکر می شود. در فصل دوم مطالب مربوط به سازمان یافتگی جرم قاچاق و همچنین آمار مربوط به جرم قاچاق انسان وخصوصیات بزه دیده بیان می شود و در فصل آخر نیز به جایگاه پروتکل الحاقی و کنوانسیون های مرتبط با قاچاق انسان می پردازیم. قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم قاچاق انسان جرمی است مغایر با حقوق بشری، ضد انسانی، که حسب برخی اظهار نظرها، امروزه در میان انواع مصادیق جنایت سازمان یافته، سریعترین رشد را دارد و توسط شبکه های ناشناخته که گوی سبقت را از سندیکاهای جنایتکارانه سنتی ربوده اند، اداره می شود. قربانی این جرم، مورد خشنونت و تحقیر قرار گرفته، به لحاظ جسمی و روحی و روانی در معرض آسیب های خطرناکی چون اعتیاد، خودکشی، بیمارهای مقاربتی و ایدز قرار می گیرد که راه بازگشتی هم برای اکثریت قریب به اتفاق آنان نمی توان تصور کرد، این پدیده مغایر با حق آزادی و امنیت افراد، حق آموزش و اشتغال، حق برخورداری از بهداشت و سلامت و به طور کلی حقوق بشری است. بر این اساس مطالب این بخش، در سه فصل زیر ارائه می گردد: فصل اول به قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن از جمله تعریف قاچاق انسان، خصایص آن و مقایسه آن با قاچاق مهاجرین، بردگی و استثمار جنسی اشاره می شود و در فصل دوم به خصایص جرم شناختی قاچاق انسان شامل جنبه سازمان یافته و فراملی و خصایص مربوط به بزه دیده می پردازیم و در فصل سوم نیز به جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان شامل اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان و چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل می پردازیم. فهرست مطالبمقدمه 1قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم 3فصل اول: قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن 4مبحث اول: تعریف قاچاق انسان و خصایص آن 4گفتار اول: تعریف قاچاق انسان 5گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان 12ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان 15مبحث دوم: مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق انسان 22گفتار اول: مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین 23گفتار دوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم به بردگی گرفتن یا فروش برده 27گفتار سوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته 32 فصل دوم: خصایص جرم شناختی قاچاق انسان 39مبحث اول: خصایص مربوط به جنبه سازمان یافته و فراملی جرم 39گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص 40گفتار دوم: وجود حلقه های بزه کاری قاچاق انسان در بیش از یک کشور 48مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده 52گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم 53 فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان 57مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان 58گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه 59گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان 62میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل 77گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز 79گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی 81منابع و مآخذ 86
"