مبانی نظری عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها

هدف از این از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات175حجم284/239 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل در این بررسی سعی شده است ابتدا به شناخت عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان پرداخته و سپس با استفادمبانی نظری عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها|42078582|arshad100|بهره وری سازمان,عوامل موثر بر بهره وری سازمان,اولویت عوامل موثر بر بهره وری سازمان,نقش رهبری در بهره وری سازمان,نقش سازماندهی در بهره وری سازمان,مبانی نظری بهره وری سازمان,مبانی نظری بهره وری در سازمان,عوامل مدیریتی موثر در بهره وری سازمان,عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی در سازمان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات175حجم284/239 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

در این بررسی سعی شده است ابتدا به شناخت عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان پرداخته و سپس با استفاده از نظرات مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران به اولویت بندی این عوامل مدیریتی مورد نیاز مدیران در انجام وظایف مدیریتی اقدام شود.

طبق توضیح بالا اهداف اصلی (فصل دوم) پایان نامه عبارتند از:

الف) شناخت وبه کارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان.ب) تعیین موثرترین عامل مدیریتی در بهره وری سازمان.


در تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده اند و به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، عوامل مدیریتی ٬ ایجاد زمینه های مناسب بطور ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی تحول در سیستم و روشها که نقش حساس و کلیدی دارند، تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور، صرفه جوئی به عنوان وظیفه ملی در بهره وری مؤثر می باشد.


فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه 12
بهره وری چیست؟ 13
جمع بندی از تعاریف بهره وری 18
برداشتهای نادرست از بهره وری 18
جلوه ها، انواع، سطوح و ارکان بهره وری 21
بهره وری از دیدگاه قرآن 24
راهبردهای بهره وری 25
عوامل موثر در افزایش سطح بهره وری 33
عوامل ساختاری سازمان و بهره وری 51
اهمیت منابع انسانی و دیدگاه های نوین 53
بهره وری در ایران 55
نقش مدیریت در بهبود بهره وری 59
مدیریت چیست و چگونه تعریف می شود؟ 61
عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری 65
عوامل برنامه ریزی 66
عوامل سازماندهی و به کارگیری نیروی انسانی 79
عوامل رهبری 101
عوامل نظارتی 111
عوامل هماهنگی 115
نظام سلامت 119
شاخصهای سلامت 123
پیشینه تحقیق 124
پیشینه تحقیق در ایران 124
پیشینه تحقیق در جهان 131
جمع بندی 134
شکل مفهومی 140


منابع"