موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات52حجم153/13 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این پایان نامه بررسی می باشد در این تحقیق در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که : مموارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی|42078587|arshad100|موجدات و محدوده ی حق حبس,شروط حق حبس از دیدگاه فقهی,شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی,موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقهی,موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه حقوقی,مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه,مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات52حجم153/13 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد در این تحقیق در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که :

 • مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدوده ی حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛
 • و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین
 • مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی می شود.
 • فهرست مطالب

  3-1- شرایط پیدایش حق حبس
  3-1-1- موجدات حق حبس
  3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری
  3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد
  3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد
  3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل
  3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل
  3-1-2- تبیین محدوده ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه
  3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است
  3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است
  3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است
  3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران
  3-1-3- شرایط حابس و محبوس
  3-1-3-1- در شرایط حابس
  3-1-3-2- در شرایط محبوس
  3-1-3-3- تکالیف حابس
  3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس
  3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس
  3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس
  3-1-4-1- انتفاع مشتري از مبيع در مدت حبس
  3-1-4-2- قبض مبيع بدون اذن بايع در مدت حبس
  3-1-4-3- تصرفات متبايعين در موضوع حق حبس

  3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس
  3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران
  3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه

  3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد
  3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی
  3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه
  3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه
  3-3-2-2- رابطه شرط با عقد
  فهرست منابع


  "