بررسی دیدگاه های دلبستگی شغلی و مفاهیم مشابه آن

بررسی دیدگاه های دلبستگی شغلی و مفاهیم مشابه آن هدف از این تحقیق پایان نامه بررسی دیدگاه های دلبستگی شغلی و مفاهیم مشابه آن می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات 44 بررسی دیدگاه های دلبستگی شغلی و مفاهیم مشابه آن|42082703|arshad100|مفاهیم مشابه دلبستگی شغلی,تحقیق پایان نامه دلبستگی شغلی,عوامل موثر بر دلبستگی شغلی,ویژگی های افراد دلبسته به شغل,عوامل موثر بر دلبستگی شغلی از دیدگاه مهداد,عوامل موثر بر دلبستگی شغلی از دیدگاه بون و کورتز
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی دیدگاه های دلبستگی شغلی و مفاهیم مشابه آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .بررسی دیدگاه های دلبستگی شغلی و مفاهیم مشابه آن

هدف از این تحقیق پایان نامه بررسی دیدگاه های دلبستگی شغلی و مفاهیم مشابه آن می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات44
حجم81/808 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق پایان نامه بررسی دیدگاه های دلبستگی شغلی و مفاهیم مشابه آن می باشد.


دلبستگي شغلي عبارت است از شدت همانند سازي روانشناختي يك فرد با شغل خود که به خصوصيات شخصي و ماهيت وظايف كاري وابسته است، که مهم ترين ويژگي هاي شخصي در دلبستگي عبارتند از سن، نياز به رشد، و اعتقاد به اخلاق كاري سنتي. كارگران مسن شايد به دليل دارا بودن مسئوليت و چالش بيشتر و فرصت كافي براي ارضاي نيازهاي رشد معمولا بيشتر به شغل خود دل بسته اند(مهداد، 1387).

دیدگاه های دلبستگی شغلی :

برای دلبستگي شغلي از لحاظ نظری سه رويكرد مختلف بيان شده است که در اينجا به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرند .


الف-دلبستگی شغلی، یک متغیر تفاوت فردی:
دوبين1(2005) اينگونه مطرح مي کند که دلبستگي شغلي يك متغير اخلاقي و درون فردی است که بيانگر ميزان مسئوليت پذيری يك فرد مي باشد. در هر فردی که اين ارزش دروني شده باشد، احتمالاً دلبستگي شغلي احساس خواهد شد، بدون توجه به موقعيتها و محيط های شغلي و سازماني که فرد در آن قرار گرفته است. لادال 2(2003) نيز مطرح مي کند که عامل اساسي تعيين کننده دلبستگي شغلي، يك ارزش معطوف به کار است که در مراحل اوليه فرايند اجتماعي شدن حاصل مي شود. به عبارت ديگر، دلبستگي شغلي، دروني سازی بعضي از ارزشها در مورد کاراست که افراد در دوره اوليه زندگي ياد مي گيرند و احتمالاً در مقابل تغيير نيز مقاوم اند. سيگل3 (2000) نيز با اين نظم موافق است ومطرح مي کند که توافق در دلبستگي شغلي ميان افراد مختلف، ريشه در ارزشهای آنان در زمينه کار دارد، که اين ارزشها معمولاًدر جريان فرايند اجتماعي شدن ودروني سازی رفتارها در مراحل اوليه يادگيری شكل مي گيرند(به نقل از باقری، 1388).

فهرست مطالب
تعریف نظری دلبستگی شغلی
تعریف عملیاتی دلبستگی شغلی

2-2-2-دلبستگی شغلی: 8

2-2-2-1-تعاریف دلبستگی شغلی : 8
2-2-2-2-مفاهیم دلبستگی شغلی: 9
2-2-2-3-تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری: 11
2-2-2-4-تفاوت دلبستگی شغلی با اعتیاد به کار: 12
2-2-2-5-ویژگی های افراد دلبسته به شغل: 12
2-2-2-6-عوامل مؤثر در دلبستگی شغلی: 14
2-2-2-7-روش های پرورش دلبستگی شغلی: 17
2-2-2-8-دیدگاه های دلبستگی شغلی : 19
الف-دلبستگی شغلی، یک متغیر تفاوت فردی: 19
ب-دلبستگی شغلی به عنوان یک عامل موقعیتی : 19
ج-دلبستگی شغلی حاصل تعامل شخص - موقعیت : 21
2-2-2-9-عوامل موثر بر دلبستگی شغلی(از دیدگاه مهداد): 23
2-2-2-10-عوامل موثر بر دلبستگی شغلی(از دیدگاه بون و کورتز ): 24
2-3- تحقیقات پیشین: 25
2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل: 25
2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور: 31


منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"