ساختار سازمانی و متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر آن

هدف از این تحقیق می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات45حجم184/788 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق می باشد. ساختار نشان دهنده استراتژی سازمانی است و میزان تناسب نوع ساختار در سازمان و با شرایط آن، به استراتژی آن سازمان بستگی داردساختار سازمانی و متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر آن|42084295|arshad100|کارکردهای ساختار,ابعاد ساختار سازمانی,انواع ساختار سازمانی,انواع ساختار سازمانی doc,تحقیق درباره ساختار سازمانی,بهترین نوع ساختار سازمانی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان ساختار سازمانی و متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این تحقیق می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات45حجم184/788 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این تحقیق می باشد.

ساختار نشان دهنده استراتژی سازمانی است و میزان تناسب نوع ساختار در سازمان و با شرایط آن، به استراتژی آن سازمان بستگی دارد. زیرا استراتژی هر سازمان، منشا ساختار آن سازمان است. ساختار سازمان ضمن اینکه تعیین کننده نحوه کارکرد افراد است، متاثر از آن نیز می باشد (فرودی، 1391). لذا بر اساس این نظر می توان گفت ساختار وسیله یا ابزاری پیچیده برای کنترل است که در فرایند روابط متقابل اعضا به وجود می آید، به صورت دائم تجدید می گردد و در عین حال تعیین کننده روابط متقایل آنها می باشد (محترم، 1390). ساختار در همه زمانها ثابت نمی ماند؛ نه تنها امور سازمان را شکل می دهد بلکه امور سازمان هم شکل ساختار را تغییر می دهد (هال، 2002) و این تغییرات به دلیل پویایی محیطی پیوسته ادامه دارد.


مشکلی که همواره سازمان ها با آن مواجه اند این است که چه ساختاری برای سازمان آن ها مناسب است؟ پاسخ به این سوال منوط به شناسایی متغیرها و عوامل زمینه ای موجود بر ساختار سازمان است؛ از جمله:


استراتژی و هدف
ساختار سازمان وسیله ای برای نیل به اهداف سازمانی است. این امر از طریق تبعیت ساختار سازمانی از استراتژی موجود در سازمان امکان پذیر است.

محیط
محیط سازمانی تاثیر عمده ای بر ساختار دارد. در حالی که ثبات و قابلیت پیش بینی محیط تاثیر مستقیمی بر توانایی سازمان در انجام وظایف خود دارد. محیط ناآرام قابلیت پیش بینی را کمتر می کند.

اندازه ی سازمان
براساس تحقیقات موجود ساختار سازمان های بزرگ با ساختار سازمان های کوچک فرق دارد.

سن سازمان
هر یک از مراحل زندگی سازمان دارای ویژگی های خاص است که ساختار خاصی را می طلبد.

تکنولوژی
تکنولوژی عبارت است از دانش، ماشین آلات، رویه های کاری و مواد اولیه ای که داده ها را به ستاده تبدیل می کند.
علاوه بر موارد مذکور بر اساس الگوی MIT90 (2005) نیز عواملی مانند تکنولوژی، استراتژی، شخصیت و نقش ها، فرهنگ سازمانی و محیط درونی و بیرونی سازمان ضمن این که از ساختار اثر می پذیرند بر آن نیز اثر می گذارند (معيني،‌1390).


فهرست مطالب
1-3- تعاریف متغیرها 8
1-3-1- تعاریف مفهومی متغیرها 8
1-3-1-1- ساختار سازمانی 8
1-3-1-2- ساختار تواناساز 8
1-3-1-3- ساختار بازدارنده 9
1-3-2- تعاریف عملیاتی 10
1-3-2-1- ساختار سازماني 10
2-1-1- ساختار سازمانی 11
2-1-1-1- کارکردهای ساختار 12
2-1-1-2- ابعاد ساختار سازمانی 13
2-1-1-3- انواع ساختار سازمانی 14
2-1-1-3-1- ساختار کارکردی 14
2-1-1-3-2- ساختار بخشی 14
2-1-1-3-3- ساختار ساده 15
2-1-1-3-4- ساختار ادهوکراسی 15
2-1-1-3-5- ساختار بوروکراسی ماشینی 16
2-1-1-3-6- ساختار بوروکراسی حرفه ای 16
2-1-1-3-7- ساختار ماتریسی 17
2-1-1-3-8- ساختار افقی 17
2-1-1-3-9- ساختار شبکه ای 17
2-1-1-3-10- ساختار ستاره ای 17
2-1-1-3-11- ساختار تارعنکبوتی 18
2-1-1-3-12- ساختار پارندی 18
2-1-1-3-13- ساختار خوشه ای 18
2-1-1-3-14- ساختار مجازی 19
2-1-1-3-15- ساختار وظیفه‌ای 19
2-1-1-3-16- ساختار ارگانیکی و مکانیکی 20
2-1-1-3-17- ساختار تواناساز و بازدارنده 20
2-1-1-3-17-1- رسمیت تواناساز 21
2-1-1-3-17-2- رسمیت بازدارنده 22
2-1-1-3-17-3- تمرکز تواناساز 22
2-1-1-3-17-4- تمرکز بازدارنده 22
2-1-1-3-17-5- فرایند تواناساز 23
2-1-1-3-17-6- فرایند بازدارنده 23
2-1-1-3-17-7- زمینه تواناساز 23
2-1-1-3-17-8- زمینه بازدارنده 24
2-1-1-4- متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر ساختار سازمانی 24
2-1-1-4-1- استراتژی و هدف 25
2-1-1-4-2- محیط 25
2-1-1-4-3- اندازه ی سازمان 25
2-1-1-4-4- سن سازمان 25
2-1-1-4-5- تکنولوژی 25
2-1-3- تاریخچه پژوهش 26
2-1-3-1-پژوهشهای خارجی 26
2-1-3-1-1-ساختار سازمانی 26
2-1-4- پژوهشهای داخلی 36
2-1-4-1- ساختار سازمانی 36
2-1-4-2- سازگاری 39
منابع و مآخذ 42
منابع فارسی 42
منابع انگلیسی 46"