تحقیق کامل در مورد سبکهای تفکر رابرت استرنبرگ

هدف از این نوشتار می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات57حجم86/102 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این نوشتار می باشد. سبک تفکر از نظر استرنبرگ عبارتتحقیق کامل در مورد سبکهای تفکر رابرت استرنبرگ|42084584|arshad100|نظریه های سبک های تفکر,سبک های تفکر در آموزش,سبک های تفکر در ارزشیابی,شکل گیری سبک های تفکر,کارکردهای سبک های تفکر,سبک های تفکر و یادگیری,مقاله در مورد سبک های تفکر,نظریه های سبک تفکر,نظریه های سبک های تفکر
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق کامل در مورد سبکهای تفکر رابرت استرنبرگ هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این نوشتار می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات57حجم86/102 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این نوشتار می باشد.

سبک تفکر از نظر استرنبرگ عبارت است از« شیوه ترجیحی تفکر» سبک مترادف با توانایی نیست، بلکه نحوه استفاده از توانایی های بالقوه است. افراد ممکن است تواناییهای مشابهی داشته باشند،ولی سبکهای تفکرشان متفاوت باشد.سبک تفکر زمینه مشترکی بین تفکر و شخصیت است(استرنبرگ،1381).آنچه مورد توجه و تشویق والدین قرار می گیرد، احتمالاً در سبکهای تفکر فرزندان منعکس می شود. والدین ممکن است در خانه سؤالات گسترده کودکان را تشویق کنند، ولی در مدرسه چنین سؤالاتی تشویق نشود و یا بالعکس. بنابر این هیچ عامل اجتماعی نمی تواند منحصراً بر نتایج نهایی تأثیر بگذارد. بنابراین سبکهای تفکر والدین، یکی از عواملی است که می تواند بر رشد شیوه تفکر کودکان مؤثر باشد(استرنبرگ،1381).کودکان بسیاری از الگوهای رفتاری، خصوصیات اخلاقی، انگیزه ها و نگرش ها و ارزشهای والدین خود را از طریق فرایندهای تقلید وهمانند سازی کسب می کنند، این فرایندها بدون آموزش عمدی والدین یا تلاش عمدی کودک برای یادگیری ایجادمی شود(ماسن،1385). عواملی چون نگرش های والدین، محیط خانه، و طرز برخورد والدین با کودکان همگی در شکل گیری سبکهای تفکر فرزندان مهمّ اند(کاپلان،1384).


نکات آموزشی در مورد سبکهای تفکّر
 • همخوانی بین سبکهای تفکر و توانایی ها یک نیروی افزایشی ایجاد می کند، انتخابهای زندگی مستلزم تناسب بین سبکهای تفکر و توانایی هاست.
 • افراد در انعطاف پذیری نسبت به سبکهای تفکر خود متفاوت هستند.
 • سبکهای تفکر دارای ویژگی جامعه پذیری هستند.
 • هیچ یادگیرنده ای به طور کامل ویژگیهای یک سبک تفکر را دارا نمی باشد.
 • محیط یادگیری باید به گونه ای تنظیم گردد، که سبکهای تفکر و یادگیری تمامی دانش آموزان ملحوظ گردد.
 • معلمان باید در استفاده از روش های آموزشی، انعطاف لازم را نشان دهند چرا که استفاده از روش های ثابت و به دور از انعطاف می تواند برای آن دسته از دانش آموزانی که سبکهای عادتی و ترجیحی شان با سبکهای ترجیحی معلم هماهنگ نیست نا خوشایند به نظر آید.
 • سبکهای تفکر، سبکهای آموزشی و شیوه های ارزشیابی باید مکمل یکدیگر باشند.
 • آموزش مبتنی بر سبک تفکر اجرایی بر سخنرانی، خواندن و از برخوانی گروهی برای پاسخهای مبتنی بر واقعیت تأکید می ورزند.ارزیابی مبتنی بر تفکر اجرایی بر پاسخ به سؤالهای چند گزینه ای و کوتاه پاسخ تأکید می کند؛ و سؤالهایی مانند "چه کسی گفت؟"،"تعریف کنید"، "خلاصه کنید"در این ارزیابیها استفاده می شود.
 • آموزش قانونی، بر طرح ها و تلاش های خلاقانه ودیگر فعالیتهایی از این قبیل تأکید می کنند. آموزش و ارزیابی قانونی در بر دارنده پرسشهایی مانند"ابداع کنید"،فرض کنید"و "اگرشما.."می باشد
 • آموزش قضایی، بربحث سقراطی، تلاش های تحلیلی و دیگر فعالیتهای مبتنی بر تجزیه و تحلیل مبتنی است،آموزش و ارزیابی مبتنی بر تفکر قضایی دربردارنده پرسشهایی مانند "مقایسه کنید"،نقد کنید"،و ارزیابی کنید"می باشد.
 • (استرنبرگ،1381)-

  فهرست مطالب

  تعریف نظری کارکردهای سبکهای تفکرتعریف عملیاتی کارکردهای سبکهای تفکر

  2-2-پیشینه نظری سبکهای تفکّر 5
  2-2-1- تعریف تفکّر 5
  2-2-2- عناصر عمده در تفکّر از نظر روانشناسی 5
  2-2-2-1- تصورات ذهنی: 6
  2-2-2-2- تمیز 6
  2-2-2-3- وحدت دادن 7
  2-2-2-4- تجرید 7
  2-2-2-5- تعمیم 8
  2-2-2-6- زبان 9
  2-2-3- نظریه خود گردانی ذهنی 10
  2-2-3-1-کارکردهای سبک تفکّر 13
  2-2-3-2- اشکال سبک تفکّر 14
  2-2-3-3- سطوح سبک تفکر 20
  2-2-3-5- گرایشهای سبک تفکّر 22
  شکل 2-2- طرح نظری نظریه خودگردانی ذهنی 24
  2-2-4- عوامل مؤثر در شکل گیری سبکهای تفکّر 24
  2-2-4-4- سبکهای تفکّر والدین 28
  2-2-5- سبکهای تفکّر درآموزش و ارزشیابی 30
  2-2-5-1- رویکردهای معلّم محور و فراگیر محور 30
  جدول2-1- نکات آموزشی در مورد سبکهای تفکّر 35
  2-2-6- تاریخچه ای از رابطه سبک تفکر و پیشرفت تحصیلی 36
  2-4- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد موضوع 39
  جدول 2-3-پیشینه پژوهشهای داخلی در رابطه با موضوع 48
  جدول 2-4- پیشینه پژوهشهای خارجی در مورد موضوع 54
  فهرست منابع 56


  يشينه تحقيقاتي
  پيشينه داخلی
  پيشينه خارجی

  منابع و مآخذ
  منابع فارسی
  منابع انگلیسی


  "