دانلود تحقیق درباره پراكندگي هيدروديناميك درتل ماسه اشباع نشده

تعداد صفحات:22 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه خلاصه : گسترش محلول ها نسبت به وضعيت جابه جايي ميانگين درطول جريان آب در خاكها درنتيجه پيچش ادانلود تحقیق درباره پراكندگي هيدروديناميك درتل ماسه اشباع نشده |940248|arshad100|دانلود تحقیق,پراکندگی هیدرودینامیک,تل ماسه اشباع نشده
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود تحقیق درباره پراكندگي هيدروديناميك درتل ماسه اشباع نشده هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تعداد صفحات:22

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

خلاصه :

گسترش محلول ها نسبت به وضعيت جابه جايي ميانگين درطول جريان آب در خاكها درنتيجه پيچش ازطريق كمپلكس منفذ اشباع شده ميباشد. گسترش باضريب پراكندگي هيدروديناميك درمعادله پراكندگي همرفتي مشخص ميشود. اين ضريب به طور وسيعي براي خاكهاي اشباع شده مطالعه شده است. دراين مطالعه ضريبهاي پراكندگي هيدروديناميك براي تل ماسه غير انباشته به عنوان تابعي از ثابتهاي آب حجمي تتا تعيين شد كه تغيير حدودي از اشباع تا 0.08cm3cm-3 درستون هاي 5cm‌ قطري و طول 25 تا 40 سانتي متري دارند. آزمايشات جريان شيب واحد جهت اندازه گيري منحني هاي پيشرفته محلول با به كارگيري رديابهاي شوري با 4 الكترود درچندين عمق ستوني انجام شدند. پارامترهاي حمل براي معادله پراكندگي همرفتي و مدل متحرك –غيرمتحرك با بهينه سازي محلولهاي تحليلي با منحني هاي پيشرفته محلول مشاهده شده تعيين شدند. يك پراكندگي حداكثر گاما 0.97 cm ‌ در تتا برابر است با 0.13 يافت شد درصورتيكه براي جريان اشباع شده گاما برابر با 0.1cm‌ صرف نظر از سرعت آب منفذ از208 تا 5878d-1‌ تغيير حدود دارد . براي مدل متحرك و غير متحرك بخش آب متحرك به تدريج با وحدت دراشباع با يك حداقل 0.85 در تتا برابر با 0.15 به دنبال افزايش جزئي با اشباع دوباره بيشتر ميباشد. زمان تبادل بين فازهاي متحرك و غيرمتحرك يك دهم تا دو دهم براي تتا بزرگتر از پانزده صدم فرضا به علت جريان نسبتا همگن با تركيب محلول همرفتي بود. براي تتاي كمتر تبادل خيلي كند تر ميشود ازآنجائيكه جريان غالبا به علت V كوچكتر و لايه هاي نازكتر آب خيلي كندتر ميشود درحاليكه مقاومت براي تبادل محلول بين فازهاي متحرك وغير متحرك افزايش مي يابد. اين اثرات تركيبي منجر به مقدار پراكندگي حداكثر درمحتويات آب ميانيدرصورت تل ماسه غير انباشته شده ميشود .

درطول جريان آب در محيط هاي منفذ دار مواد حل شده به علت پراكندگي هدروديناميك گسترش ميدهد كه شامل پراكندگي مولكولي و پراكندگي مكانيكي ميباشد. پراكندگي مكانيكي رخ ميدهد زيرا جريان آب با بزرگي و جهت درمنافذ خاك درنتيجه پيچاب ازطريق ساختمان منفذ كمپلكس تغيير ميكند. ميزان گسترش به توزيع سرعت آب درمقياس منفذ و ميزان هم گرايي و واگرايي مسيرهاي جريان و پراكندگي مولكولي مربوط ميباشد. غالبا جيان محلول به علت پراكندگي مكانيكي با فرايند فيكيان توضيح داده ميشود. شباهت درست بين پراكندگي وپراكندگي مكانيكي منجربه عملكرد مشترك تركيب كردن اين فرايندها با يك فرايندي از پراكندگي ميگردد. اين روش بايد به دقت بررسي شود ومورد تحقيق قرار بگيرد زيرا معادله رياضي ضرورتا شباهت فيزيكي را نشان نميدهد. جريان محلول ممكن است با مجموع جريانهاي پراكندگي همرفتي و هيدروديناميك زير تعريف شود. كه c حجم ميانگين يا غلظت ماندگار و z وضعيت يا عمق و D ضريب پراكندگي هيدروديناميك و تتا مقدار آب حجمي و jw جريان آب دارسي است. درخاكهاي اشباع شده ضريب پراكندگي با معادله زير مشخص ميشود. كه دراولين جمله De يك ضريب پراكندگي موثر درحاليكه دومين جمله ضريب پراكندگي مكانيكي را توضيح ميدهد درجايي كه گاما به پراكندگي اشاره ميكند و سرعت آب منفذ را مشخص ميكند وn يك ثابت تجربي است. نقش پراكندگي مولكولي ميتواند باتعداد پراكندگي مولكولي peclet ارزيابي شود.