دانلود تحقیق درباره مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي

تعداد صفحات:22 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي با اينكه آثار ناشي از ورود گياهان بيگانه بر ساختار جوامع و فرآيند هاي اكولوژي به خوبي شناخته شده اند، روشهاو مكانيزم هايي كه متضمن اين اثرات هسدانلود تحقیق درباره مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي |956845|arshad100|دانلود تحقیق,مقاله درباره مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی,رشته کشاورزی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود تحقیق درباره مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تعداد صفحات:22

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي

با اينكه آثار ناشي از ورود گياهان بيگانه بر ساختار جوامع و فرآيند هاي اكولوژي به خوبي شناخته شده اند، روشهاو مكانيزم هايي كه متضمن اين اثرات هستند به خوبي درك نشده اند، جستجو و تحقيقات كاملتري براي درك اينكه چرا گياهان بيگانه فقط اكولوژي هاي معيني را تحت تاثير قرار مي دهند وچرا تنها برخي از گونه هاي مهاجم اثرات بزرگي بر جاي مي گذارد ضروريست. در اين نوشتار ما به بررسي بيش از 150 كار مطالعاتي پرداخته ايم كه مكانيزمهاي اساسي ناشي از تهاجم گياهان بيگانه را بر ساخت جوامع گياهي و جانوري، چرخه ي عناصر غذايي، هيدرولوژي و رژيم هاي آتش سوزي مورد بررسي قرار داده اند.

ما دريافتيم در حالي كه مطالعات متعددي به بررسي آثار گونه هاي مهاجم بر تنوع و تركيب گياهان اختصاص دارد كمتر از 5% مطالعات به اين مسئله پرداخته اند كه آيا اين آثار ناشي از رقابت، دگر آزاري، توالي و تغيير شرايط اكولوژي و يا بر اثر عوامل ديگري رخ داده اند. با اين حال غالبا فرض مي شود كه رقابت، عامل اصلي است و تقريبا همه ي مطالعات رقابت بين گياهان بومي و بيگانه را عاملي قوي و مهم در تاثير گونه هاي مهاجم مي دانند. در مقابل مطالعاتي كه بر تاثير بر ساختار جمعيتي گياهان سطوح غذايي بالاتر مي پردازد. تحقيقات در مورد آثار واقع بر چرخه نيتروژن، هيدرولوژي و رژيم آتش سوزي كه عموما بسيار پيچيده هستند، توسط ويژگي هاي خاص گونه هاي مهاجم تحت تاثير قرار مي گيرند. جهت مطالعات، آتي برقراري ارتباط ميان تاثيرات بر ساختار جوامع و فرآيند هاي سوم شناختي و كنترل تهاجم پذيري و كنترل آثار تهاجم، پيشنهاد مي شود.

كليد واژه ها: تهاجم زيستي، ساختار جمعيتي، فرآيند هاي سوم شناختي، گياهان غير بومي

مقدمه:

طي دو دهه گذشته پتانسيل گونه هاي غير بومي در تغيير ساختار و كار كرد اكولوژي به طور وسيعي مورد شناسايي و مطالعه قرار گرفته است. vitovsek و همكاران 1997 تهاجم زيستي پس از تغيير كاربري اراضي، دومين عامل در معرض خطر قرار گرفتن گونه ها در ايالات متحده امريكاست wilcove و همكاران 1998; miller 1986) و بسياري از مطالعات موردي انجام شده، جزئيات آثار گونه هاي معرفي شده بر جمعيت، جامعه و اكولوژي را گزارش نموده اند. (Parker 1999 و Daehler & strorg 1993 و simberff 1995) در پي آن فرآيند هاي موثر بر اكولوژي طبيعي مورد توجه قرار گرفت. بسياري از اين كارها در مورد ويژگيهاي مهاجمان موفق به مثابه عوامل تعيين كننده ي تنوع جوامع بوده است Rejmanek & Richar dosn) 1996 و Rejmaveh 1996) نتيجه ي مهمي كه از اين كار، با تكرار و تاييد كافي، به دست مي آيد است كه جوامع اندكي ممكن است از تهاجم در امان باشند بنابراين از نظر منطقي گام بعدي، آزمون صحت فاكتورهايي است كه آثار و زيان هاي گونه هاي غير بومي را كنترل مي كننند. از آنجا كه اين آثار ناشي از گونه هاي مهاجم است كه جوامع بومي را تهديد ميكنند، جهت گيري به سمت درك بهتر كنترل اين آثار زيانبار از ديدگاه حفاظت (گونه ها) با اهميت خواهد بود.